Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
International
   


   
International
J.M. Cougnon Belastingadviezen & Expertise B.V.B.A. werkt mee aan de oprichting van AccTax International, Europees netwerk van beroepsbeoefenaars met een gelijkaardige kwalificatie en met dezelfde opvattingen op het gebied van de kwaliteit van de dienstlevering en van de toegepaste honoraria. Dit netwerk toont zich bijzonder nuttig in geval van oprichting van vennootschappen, van opening van bijhuizen, van detachering van medewerkers in het buitenland, of in gelijk welke omstandigheid met een extraneïteitskenmerk.

Te raadplegen site : www.acctaxinternational.com


J.M. Cougnon is bovendien in eigen naam de vertegenwoordiger van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten in de werkgroep “Direct Tax” bij de “Fédération des Experts Comptables Européens” (F.E.E.), een organisatie die het beroep van de “accountants” in de brede zin in Europa vertegenwoordigt, en die samengesteld is uit 44 beroepsinstituten, die uit 32 landen komen en meer dan 500.000 experten in Europa vertegenwoordigen.

Te raadplegen site : www.fee.be