<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> JMCougnon > NL > Boekhoudkundig bijstand
     Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
Diensten
» Belastingadviezen
» Accounting
» Bedrijfsrecht


   
Boekhoudkundig bijstand
Alle werken van bijstand in organisatie van ondernemingen

Boekhoudkundige reporting

Uitgave van jaarrekeningen en van periodieke situaties

Codificatie van bewijsstukken, met de hulp van de software’s die op de markt gebruikelijk terug te vinden zijn, of met deze die eigen zijn aan bepaalde beroepen (advocaten, notarissen, artsen, enz.)