<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> JMCougnon > NL > Vennootschapsrecht
     Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
Diensten
Belastingadviezen
Accounting
Bedrijfsrecht


   
Vennootschapsrecht
Adviezen inzake vertegenwoordiging en uitdeling van het kapitaal

Bijstand bij oprichting van vennootschappen: opstellen van ontwerpen van statuten, volmachten, contacten met de revisoren en de notaris

Bijstand ter gelegenheid van verhoging en vermindering van kapitaal, en van herstructurering van vennootschappen (fusies, splitsingen, inbreng van bedrijfstakken of van universaliteit, verhuis van zetel, uitwisseling van aandelen)

Juridisch secretariaat; in orde brengen van registers

Stichtingen; burgerlijke vennootschappen; commanditaire vennootschappen