Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
Diensten
Belastingadviezen
Accounting
Bedrijfsrecht


   
Belastingadviezen
Adviezen en raadplegingen inzake alle aspecten van de inkomstenbelasting, de B.T.W., de registratie- en successierechten, de regionale en locale belastingen, enz.

Bijstand bij de indiening van aanvragen tot uitkering van voorafgaande beslissingen

Aanvragen tot rechtstreekse inschrijvingen inzake B.T.W. voor buitenlandse belastingplichtigen, en administratieve follow up

Organisatie van de vermogenssituatie en successieplanning

Belastingsaangiften; antwoorden op aanvragen om inlichtingen, berichten van wijziging, kennisgevingen van aanslag van ambtswege; bezwaarschriften en behandeling van deze laatste tot de uiteindelijke beslissing, desgevallend in samenwerking van de advocaat gedurende de gerechtelijke procedure